Image Sensor یا حسگر تصویر در دوربین هایک ویژن چیست؟

حسگر تصویر یا چیپ تصویر (Image Sensor) هایک ویژن یک قطعه الکترونیکی در دوربین های مداربسته است که تصاویر را در دوربین دریافت کرده و به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. تقریبا تمام چیپ های تصویر کنونی از نیمه هادی های حساس به نور استفاده می کنند. این نیمه هادی ها طوری ساخته شده اند که با برخورد نور به آنها مقداری مشخص از نور را خود عبور می دهند. با استفاده از قرار دادن تعداد زیادی از نیمه هادی ها - که به آنها سلول نوری می گویند - در کنار هم می توان سطحی ساخت که [...]