اصطلاح Shutter Time یا سرعت شاتر اصطلاحی است که احتمالا از دوربین های عکاسی قدیمی با آن آشنا هستید. در قدیم دوربین برای تشکیل یک تصویر بر روی فیلم یا نوار باید برای زمانی مشخص اجازه میداد نور به فیلم بتابد. این زمان نشان میداد که سرعت شاتر دوربین چقدر است. هرقدر فیلم سرعت تر تصویر را تشکیل می داد سرعت شاتر دوربین بالاتر می بود.

مگر دوربین های فیلم برداری هم شاتر دارند؟

دوربین های فیلمبرداری شاتر فیزیکی ندارد. اما همانطور که می دانید هر فیلم متحرک از قرار دادن تعداد زیادی تصویر ثابت تشکیل شده که پشت هم ضبط و پشت هم پخش می شوند. هر یک از این تصاویر به زمان مشخصی برای تشکیل نیاز دارند که به آن زمان شاتر می گویند.

سرعت شاتر چه زمانی اهمیت پیدا می کند؟

سرعت شاتر زمانی اهمیت پیدا می کند که شما بخواهید از یک جسم متحرک تصویر بگیرید. مثلا فرض کنید دوربین همین حالا تشکیل تصویر را شروع می کند و پنج ثانیه بعد تصویر را تشکیل می دهد. اگر در طول این 5 ثانیه جسمی در تصویر حرکت کند در تصویر نهایی آن را به صورت تار خواهید دید. البته سرعت شاتر دوربین های امروزی معمولا کسری از ثانیه است، اما اگر سرعت حرکت یک جسم در تصویر خیلی زیاد باشد همین کسری از ثانیه هم موجب تاری تصویر خواهد شد.

برای دوربین هایی مثل دوربین های ترافیکی اتوبان ها مقدار سرعت شاتر بسیار اهمیت پیدا می کند. در صورتی که می خواهد از افراد یا محیط‌های عادی فیلم برداری کنید معمولا مشکل زیادی با سرعت شاتر نخواهید داشت.

سرعت شاتر را چطور نشان میدهد؟

سرعت شاتر را با واحد زمان نشان میدهد. همانطور که گفتیم سرعت شاتر معمولا کسری از ثانیه است و زمان لازم برای تشکیل یک تصویر در دوربین را نشان میدهد (مثلا 1/25 ثانیه). البته در بیشتر دوربین های مداربسته هایک ویژن سرعت شاتر به صورت یک بازه نوشته می شود. هرقدر نور محیط بیشتر باشد سرعت شاتر هم بیشتر می شود تا به مقدار ماکزیمم برسد. این مقدار حداقل و حداکثر در کاتالوگ نوشته می شود.

اصلاحات دوربین مداربسته

Adjustment RangeLensDual StreamSynchronous Playback
Day and NightSignal SystemROITwo Way Audio
Effective PixelsShutter TimeBLCSerial Interface
Video Frame RateS/N RatioVideo CompressionNetwork Interface
Image SensorPower Supply ConditionsDigital Noise ReductionUSB Interface
Lens MountOperating ConditionsWide Dynamic Range
Min. IlluminationWeather ProofIR Range