اصلاح Effective Pixels یا پیکسل موثر به تعداد پیکسل هایی از چیپ تصویر اشاره می کند که در روند تشکیل تصویر شرکت دارند.

مگر پیکسل غیر موثر هم داریم؟

بله، زمانی که لنز نور را بر روی چیپ تصویر می تاباند نور دقیقا بر روی همه حسگر تابیده نمی شود. می توان گفت بخش کوچکی از گوشه های چیپ تصویر امکان ساختن تصویر را ندارد. پس همیشه تعداد پیکسل های یک چیپ تصویر از تعداد پیکسل های موثر آن بیشتر است و از آنجا که تنها پیکسل های موثر در رزولوشن تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن نقش دارند معمولا به تعداد آنها در کاتالوگ اشاره می شود.

پیکسل موثر دوربین های هایک ویژن چقدر است؟

تعداد پیکسل های موثر هر دوربین در کاتالوگ آن نوشته شده است. این تعداد برای هر دوربین متفاوت است.

اصلاحات دوربین مداربسته

Adjustment RangeLensDual StreamSynchronous Playback
Day and NightSignal SystemROITwo Way Audio
Effective PixelsShutter TimeBLCSerial Interface
Video Frame RateS/N RatioVideo CompressionNetwork Interface
Image SensorPower Supply ConditionsDigital Noise ReductionUSB Interface
Lens MountOperating ConditionsWide Dynamic Range
Min. IlluminationWeather ProofIR Range