برای برآورد هزینه نصب دوربین هایک ویژن باید فاکتورهای زیادی را در نظر گرفت. اما به صورت تقریبی می توان با مراجعه به جدول زیر هزینه های آن را محاسبه نمود. لازم به ذکر است که هزینه های آورده شده در جدول زیر در شرایط خاص کمتر یا بیشتر از مقادیر ذیل خواهد بود. هزینه نصب دوربین های مداربسته هایک ویژن بر اساس چندین فاکتور مختلف تعیین می شود. 3 فاکتور از مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:

  1. متراژ کابل کشی: هر میزان متراژ کابل کشی بیشتر باشد، هزینه نصب طبیعتا افزایش پیدا می کند
  2. هزینه نصب داکت و لوله فلکسی: این موارد نیز همانند کابل کشی بر اساس متراژ محاسبه می شود.
  3. ارتفاع نصب دوربین: هزینه نصب دوربین های هایک ویژن به صورت عرف تا ارتفاع حدود 3 متر از سطح زمین محاسبه می شود. در صورت نصب دوربین در ارتفاع بیشتر، هزینه نصب افزایش می یابد.

نکته: در موارد استثنا برخی موارد دیگر بر روی هزینه تمام شده نصب تاثیر گذار هستند. مانند نصب سیستم های رادیویی و …

جدول زیر برای آشنایی تقریبی با حدود هزینه های عرف در بازار جهت نصب دوربین های مداربسته های ویژن در محیط های داخلی ساختمانی(ساختمان های اداری و یا منازل) ارائه می شود.

“توجه: نرخ های ارائه شده در جدول زیر در تاریخ نگارش این مقاله معتبر می باشد”

سیستم مداربسته توربو HD
تجهیزات حدود هزینه(تومان)
DVR چهار کانال هایک ویژن 400 تا 800 هزار
DVR هشت کانال هایک ویژن 800 هزار تا 1.2 میلیون
DVR شانزده کانال هایک ویژن 1.5 تا 2.5 میلیون

سیستم مداربسته توربو HD
تجهیزات حدود هزینه(تومان)
DVR چهار کانال هایک ویژن 400 تا 800 هزار
DVR هشت کانال هایک ویژن 800 هزار تا 1.2 میلیون
DVR شانزده کانال هایک ویژن 1.5 تا 2.5 میلیون