این دسته شامل انواع دستگاه های DVR با تکنولوژی Turbo HD و ساخته شده توسط شرکت هایک ویژن است. این دستگاه ها با توجه به خصوصیات مختلف طبقه بندی شده اند.