دوربین آنالوگ HD

این دسته شامل انواع دوربین های ساخته شده توسط هایک ویژن با تکنولوژی Turbo HD است. دوربین ها با توجه به خصوصیات مختلف در این دسته طبقه بندی شده اند.