این دسته شامل انواع دوربین های ساخته شده توسط هایک ویژن با تکنولوژی Turbo HD است. دوربین ها با توجه به خصوصیات مختلف در این دسته طبقه بندی شده اند.