دوربین تحت شبکه

>>>>دوربین تحت شبکه

این دسته شامل انواع دوربین های تحت شبکه یا IP تولید شده توسط شرکت هایک ویژن است. این دوربین ها با توجه به خصوصیات مختلف دسته بندی شده اند.