این دسته شامل انواع دوربین های تحت شبکه یا IP تولید شده توسط شرکت هایک ویژن است. این دوربین ها با توجه به خصوصیات مختلف دسته بندی شده اند.