معرفی نرم افزار:

به کمک این نرم افزار شما می توانید پهنای باند مورد نیاز در بستر شبکه خود را محاسبه کنید. بعد از محاسبه و با توجه به عدد به دست آمده می توانید سوئیچ و کابل شبکه مورد نظر خود را تهیه کنید، به عنوان مثال پهنای باند برای 10 عدد دوربین DS-2CD2120-F-I برابر با 4096KB یا 40MB/S برای هر دوربین می شود. به این منظور کابل شبکه برای اتصال هر دوربین به سوئیچ را، می توان 10/100 و در نهایت کابل متصل به NVR را باید 10/100/1000 انتخاب نمود. سوئیچ را نیز می توان با پورت های 10/100 POE و آپ لینک انتخاب نمود.

دانلود نرم افزار Bandwidth Calculate هایک ویژن

دانلود نرم افزار:

دانلود نرم افزار Bandwidth Calculate هایک ویژن