کیفیت رنگ ها و درجه تفکیک پذیری آنها در تصاویر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسته به توانایی دوربین در آنالیز نور دریافتی از محیط دارد. به همین منظور برای ارتقا کیفیت تصاویر در منابع نوری مختلف قابلیتی در دوربین های مداربسته در نظر گرفته شده است که در این مقاله به معرفی آن می پردازیم.

چشم انسان دارای قابلیت های گسترده ای است . هنگامی که در معرض منابع نوری مختلفی قرار دارید چشم شما می تواند به خوبی با محیط تطابق پیدا کرده و نور سفید را به خوبی تجزیه کرده و رنگ هایی واقعی و طبیعی را نمایش دهد.

اما طبیعتا این قابلیت در دوربین های مداربسته وجود ندارد و این دستگاه ها اغلب در تشخیص و تجزیه رنگ سفید دچار مشکلاتی می شوند. به خصوص اگر تصویر با یک رنگ غالب احاطه شده باشد و یا اینکه هیچ نور سفیدی با منبع طبیعی در محیط وجود نداشته باشد. نتیجه آن بدست امدن تصاویری با کیفیت کم در ارائه رنگ های طبیعی است همچنین گاهی  به دلیل این کاستی منجر به ایجاد رنگ های دیگر در مانند سبز، نارنجی و آبی در زمینه تصویر می گردد.

AWB  در دوربین مدار بسته

یکی از قابلیت هایی که در دوربین های مدار بسته وجود دارد، فناوری AWB است. با استفاده از این فناوری دوربین قادر است که در حضور منابع نوری مختلف به خوبی بالانس رنگ سفید را تنظیم نموده و تصویر را از وجود رنگ های غیر طبیعی و ناموزون پاک کند. قابلیت (AWB (Automatic White Balance منجر به تفکیک پذیری صحیح نور سفید و در نتیجه بوجود آمدن رنگ های واضح و واقعی در تصاویر می گردد.

قابلیت AWB یا تعادل اتوماتیک رنگ سفید در اکثر دوربین های امنیتی وجود دارد و به وسیله آن دوربین نور موجود در تصویر را پردازش کرده و بهترین تعادل رنگ سفید را محاسبه کرده و نمایش می دهد.

تفاوت ATW و AWB

یک قابلیت جدیدتر با نام (ATW (Auto Tracking White Balance در دوربین های مدار بسته ابداع شده است. الگوریتم تعریف شده در این فناوری بر پایه یک الگوی مرجع جهت دستیابی به تعادل رنگ ثابت است. در این حالت حتی اگر هیچ منبع نور سفیدی وجود نداشته باشد دوربین قادر به تنظیم و نمایش صحیح رنگ ها است. دوربین هایی با این قابلیت می توانند حتی در شرایط نوری نامساعد طرحی یکنواخت از رنگ ها در تصویر ارائه دهند.

 

مطالب مرتبط: